top of page
  • Writer's pictureJaana Blom

Miksi kannattaa lukea Täyteen Potentiaaliin -blogia?

Täyteen Potentiaaliin -blogi on sinulle, joka haluat ymmärtää tavoitteiden saavuttamiseen tarvittuja keinoja ja vaadittuja taitoja vahvasta hyvinvoinnista käsin. Kenties haluat rakentaa hyvät puitteet suorituskyvyllesi, lisätä ymmärrystäsi ja saavuttaa henkistä kasvua. Toisin sanoen mennä kohti unelmiasi ja voida hyvin!


Mahdollisesti olet kuitenkin huomannut jonkun hiertävän enemmän tai vähemmän matkallasi kohti tavoitteita? Ikään kuin jarruttavan etenemistäsi? Voi myös olla, että voit jo varsin hyvin ja haluat virittää potentiaaliasi parhaimpaan kukoistukseen?

Täyteen potentiaaliin -blogiani lukemalla voit oppia ymmärtämään omaan hyvinvointiisi ja suoritukseesi vaikuttavia tekijöitä syvemmin. Tämä voi ennaltaehkäistä haasteiden ja esteiden muodostumista ja syvenemistä.

 

Hyvinvoinnin kautta täyteen potentiaaliin


Joskus ei vaan irtoa, ei suju, eikä varsinkaan solju. Suoritus sakkaa ja tekeminen tökkii. Näin käy ajoittain meille kaikille. Hyvinvointiin mahtuu myös kehnompia päiviä. Hyvinvointia on kuitenkin tiedostaa mahdolliset hankaluudet ja ottaa ne huomioon. Muutoin mielemme taipumus sopeutua vähittäisiin muutoksiin vie voiton ja esimerkiksi mielialan pidempiaikainen lasku jää huomaamatta ja tulee näkyviin vasta, kun mikään ei enää huvitakaan.


Uskon, että sinulla on vahva halu hyödyntää potentiaaliasi mahdollisimman hyvin. En ole vielä tavannut urheilijaa tai taiteilijaa, joka ei haluaisi yltää parhaimpaansa. Joskus kuitenkin mieli jarruttaa. Mielen pahoinvoinnin kertyminen heikentää mahdollisuuksia saavuttaa potentiaalimme.


"Vahvasta hyvinvoinnista sen sijaan on vain pieni harppaus kukoistukseen - Toisin sanoen täyteen potentiaaliin"


Hyvinvointi ei ole ratkaisevaa vain suorituksesi kannalta, vaan ennen kaikkea itsesi kannalta. Joskus huippusuoritus on myös mahdollista, vaikka mieli voi todella huonostikin. Joskus urheilija tai taiteilija voi tehdä tietoisen päätöksen käsitellä mielen haasteita vasta saavutettuaan tärkeän etapin elämässään. Mikään huippusuoritus ei kuitenkaan korvaa mielen hyvinvointia, eikä mielettöminkään itsensä ylittäminen tunnu enää merkitykselliseltä, jos mieli on pirstaleina.


Täysi potentiaali tarkoittaa ennen kaikkea vahvasta hyvinvoinnista kumpuavaa itsensä toteuttamista. Silloin itsensä kuljettaminen äärirajoille ja sen yli on mahdollista turvallisesti. Täydessä potentiaalissa voi kokea iloa, onnea ja tyytyväisyyttä elämää ja omaa tekemistään kohtaan. Elämä soljuu ja karikoistakin selviää. Mieli täyttyy mahdollisuuksista.

 

Itsetuntemus on hyvinvoinnin tukijalka


Matkalla kohti tavoitteita törmäämme väistämättä erilaisiin vastoinkäymisiin, kuten pettymyksiin, tapaturmiin tai elämän kriiseihin. Joitakin näistä on mahdollista ennakoida erilaiset varomerkit huomioimalla, kun taas osa iskee yllättäen. Näiden äärellä onkin tärkeää oppia toimimaan hyvinvointia tukevalla tavalla, jotta voisi ennaltaehkäistä näiden haitallisia seurauksia, kuten masennusta ja suorituskyvyn laskua.

On tärkeää tiedostaa, miten erilaiset haasteet vaikuttavat omaan mieleen, ja miten niiden kanssa olisi syytä toimia. Joskus tällaisia häiritseviä esteitä löytyy oman mielen tasoilta, joskus ympäröivistä suhteista, ja joskus koko ympäröivästä toimintakulttuurista. Tämänkin erottelu ja tiedostaminen on valtavan tärkeää.


Hyvinvoinnin kannalta onkin olennaista tuntea itsensä. Itsetuntemus saattaa kuulostaa tylsältä, mutta sen vaikuttavuutta ei vain voi väheksyä. Itsetuntemusta tarvitaan, jotta voimme ymmärtää, mikä tilanteemme ja tarpeemme on. Millaisia kokemuksia meissä herää ja mihin ne meitä johdattavat. Itsetuntemus auttaa meitä tiedostamaan, mitä tarvitsisimme lisää ja mihin suuntaan oikeastaan haluaisimme.


"Itsetuntemuksen tuottaman tiedon avulla löydämme kyllä lopulta myös reitit ja keinot mennä toivottua, tarvittua ja haluttua kohti"


Itsetuntemus vahvistuu pysähtymällä itsensä äärelle. On tärkeää pohtia, mikä jo toimii ja on hyvin, ja mikä puolestaan tarvitsee hienosäätöä? Millaiset toiminta- ja suhtautumistavat edistävät omalla kohdalla määränpäätä kohti kulkemista ja mitkä eivät? Miten oppia vahvistamaan toivottua suuntaa? Pikareittiä itsetuntemukseen ei ole, vaan matka kestää koko elämän. Itsetuntemus syvenee vain itsetuntemuksen kautta.


Blogistani löydät keinoja tukea hyvinvointiasi ja kurottumistasi kukoistukseen. Joskus ne voivat olla ohjeiden ja neuvojen muodossa, joskus kätkeytyvät kysymysten taakse. Jokaisen tiedon murusen, vinkin ja kysymyksen kohdalla tärkeintä olisi pysähtyä ja pohtia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen. Peilata näkemyksiä ja ajatuksia sinun kokemuksiisi: Mitä samankaltaista, mitä tutunoloista ja mitä aivan erilaista tunnistat? Näin vahvistat hyvinvoinnin tukijalkaasi, itsetuntemustasi.


Oletko valmis Täyteen Potentiaaliin?


Blogini on juuri sinulle, joka haluat kulkea kohti täyttä potentiaaliasi. Ei vain suorituskykysi vaan ennen kaikkea itsesi ja hyvinvointisi vuoksi.


Tarkoitus ei ole kirjoittaa ”vain” hyvinvoinnista, sillä suorituskyky ja tavoitteiden saavuttaminen ovat sinulle luonnollisesti tärkeitä. Säilytetään siis huomio suorituskyvyn hiomisessa samalla hyvinvointi ja hyvät puitteet mielessä pitäen.


Blogini välityksellä haluan herättää sinut pohtimaan ja oivaltamaan kenties jotain uutta itsestäsi. Ennen kaikkea mahdollisia hyvinvoinnin esteitä ja keinoja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, jotta sinulla olisi mahdollisuus kurkottaa täyteen potentiaaliin. Blogistani et voi löytää valmiita vastauksia, vaikka vinkkejä ja ideoita saatatkin saada. Toisten ohjeet ja neuvot voivat kyllä toimia, kunhan ne ensin on työstänyt omassa mielessä itselle sopiviksi.


Muista, että jokaisen mahtavan suorituksen takana on ihminen ja ihmisenä kasvua!


Matkalla kohti Täyttä Potentiaalia kanssasi, Jaana

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page