top of page
  • Writer's pictureJaana Blom

Kukapa ei haluaisi kukoistaa!

Kevät on jo tällä hetkellä pitkällä ja luonto on ihanasti herännyt. Koivujen viherrys ja väriä loistavat kukat tienvarsilla ilostuttavat ja saavat hymyilemään. Olo on kepeä, inspiroitunut ja lennokas!


Vai eikö sittenkään? Välillä siitepölyallergia vaivaa, nenä ja silmät vuotaa, ja aivastuttaa? Olo voi olla nuhjuinen ja nuutunut. Kevään tiiviys ja tehtävien kasautuminen saattavat herättää kuormittuneisuutta ja väsymystä, ja vetää mielialan ajoittain apeaksikin.


Kukkien kukoistus toi kuitenkin mieleeni psykologi Martin Seligmanin teorian kukoistuksesta, elämäntyytyväisyydestä. Ehkä se voisi herättää myös sinut pohtimaan omaa tilannettasi, hyvinvointiasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä? Ehkä voisit napata siitä jonkun idean, mihin voisit vaikuttaa ja saada olosi kepeämmäksi, ellet jopa kukoistavammaksi?


Kukoistuksen viisi tärkeää elementtiä


Seligmanin kukoistuksen teoriasta käytetään lyhennettä PERMA. Tämä muodostuu viidestä elementistä, jotka ovat 1) Positive emotions, 2) Engagement, 3) Relationship, 4) Meaning ja 5) Accomplishment.Positive emotions tarkoittaa myönteisiä tunteita. Näitä voivat olla esimerkiksi ilon ja innostuksen tunteet. Nämä linkittyvät usein koettuun elämäntyytyväisyyteen.


Engagementilla tarkoitetaan sitoutumista itselle tärkeään toimintaan. Sitä kuvaa tiivis keskittyminen, kiinnostuneisuus ja uppoutuminen käsillä olevaan tehtävään.


Relationship eli ihmissuhteet, joissa saamme kokea yhteyden tunnetta ja arvostusta ovat meille tärkeitä. Välittämisen ja välitettynä olon tuntemukset ravitsevat hyvinvointiamme.


Meaning eli kokemus merkityksellisyydestä tarkoittaa sellaista elämän suuntaa tai päämäärää, joka tuntuu itsestä tärkeältä. Se voi tuntua myös kokemuksena, jossa on osa jotain suurempaa.


Accomplishmentilla tarkoitetaan aikaansaamisen kokemuksia. Omia tärkeitä tavoitteita ja päämääriä kohti meneminen ja niiden saavuttaminen herättävät myönteisiä tunteita ja kokemuksia.


Huomasithan, miten Seligmanin PERMA-teoria käsittää kukoistuksen sisältävän sekä tunteita ja kokemuksia että toimintaa ja pyrkimystä toteuttaa näitä elementtejä!


Lisää elämäntyytyväisyyttä, kiitos!


Seligmanin mukaan näillä kaikilla PERMA-teorian elementeillä on vaikutusta hyvinvointiimme. Nämä elementit ovat sellaisia, joihin voi ja kannattaakin panostaa niiden itsensä vuoksi. Näihin vaikuttaminen käy varsin konkreettisin keinoin. Oletko valmis aloittamaan suunnittelun?Ota esiin kynä ja paperia, ja kirjoita seuraavat kysymykset paperille. Kysymykset voivat auttaa sinua pohtimaan, miten voisit lisätä elämäntyytyväisyyttäsi PERMA-teorian avulla. Vastauksiasi voit käyttää ikään kuin hyvän elämän rakentamisen ohjenuoranasi. Pohdithan vastauksiasi aidosti omista tarpeistasi ja kokemuksistasi käsin. Vain sinä tiedät, mikä sopii juuri sinulle!


P = Myönteiset tunteet

Mitkä asiat tuovat elämääsi iloa ja onnen tunteita? Ehkä ylpeyttäkin? Kuinka usein koet tällä hetkellä tyytyväisyyttä? Miten voisit lisätä näitä myönteisiä tunteita päivääsi?

E = Sitoutuminen

Mikä elämässäsi herättää kiinnostusta? Mitä sellaista teet, mihin on helppo uppoutua ja sitoutua? Kuinka usein koet tällaista syvää uppoutuneisuutta?

R = Ihmissuhteet

Ketä tärkeitä ihmisiä sinulla on ympärilläsi? Miksi juuri he ovat sinulle tärkeitä? Vietätkö heidän kanssaan riittävästi aikaa? Kenen seurassa tunnet, että sinusta välitetään?

M = Merkityksellisyys

Onko elämässäsi jotain, mikä tuntuu sinusta tärkeältä ja merkitykselliseltä? Onko sinulla tavoitteita ja unelmia, jotka lisäävät merkityksellisyyden kokemusta?

A = Saavuttaminen

Mitä tärkeitä tavoitteita sinulla on, joita pyrit saavuttamaan? Etenkin sellaisia, joissa itse toiminta tuntuu tärkeältä riippumatta tuloksesta? Minkä päämäärän eteen ponnistelu on tuntunut sinusta arvokkaalta itsessäsi?


Vaikuttamalla kohti kukoistusta


PERMA-teorian avulla voit pyrkiä aktiivisesti kohti kukoistusta, eli lisätä omaa elämäntyytyväisyyttäsi. Voit kysymysten avulla pohtia vielä, kuinka tyytyväinen olet kuhunkin elementtiin tällä hetkellä? Miten voisit lisätä sellaisia tekijöitä, jotka kohentaisivat tyytyväisyyttäsi? Esimerkiksi olisiko mahdollista viestittää ystävälle useammin tai lisätä aikaa jollekin sellaiselle olemiselle tai tekemiselle, joka itsessään tuntuu arvokkaalta? Palaa ihmeessä vastauksiisi vielä myöhemmin ja arvioi, oletko onnistunut lisäämään hyvinvointiasi ja kukoistustasi näiden tekijöiden avulla.


Kukoistusta kevääseesi ja kesääsi!


Lähteeksi ja lisäluettavaksi halukkaille sopii: Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Atria Paperback.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page