top of page
_MG_2931.jpg

Urheilu- ja taideala

”Mikään ei ole niin hienoa kuin alkuvoimainen tunne, eikä taiteessa mikään ole hienompaa kuin syvästi ilmaistu alkuvoimainen tunne” (Frederick Delius). Sekä urheilussa että taiteessa viriää runsaasti tunteita. Molemmat ovat omat ainutlaatuiset maailmansa syvyyksineen. Minulla on omakohtaisia kokemuksia sekä kilpaurheilijana että taiteen alalta esiintyvänä pianistina. Nämä kokemukset ovat siivittäneet kiinnostuneisuuttani työskennellä juuri urheilijoiden ja taiteilijoiden parissa. 


Huomaan olevani erityisesti kiinnostunut urheilukulttuurille ominaisen vaativuuden moninaisista ilmiöistä ja taiteilijoiden kiehtovasta luomisvoimasta sen erilaisine sävyineen. Usein työskentelyssä nousee myös esiin identiteetin kiertyminen herkästi vain urheilijuuden tai taiteilijuuden varaan, minkä vaikutusten ja merkitysten yhteinen tutkiminen voi olla käänteentekevää niin esimerkiksi urheilijan kokemien paineiden kuin taiteilijan kokemien luovuuden lukkojenkin äärellä.


Teen sekä lyhyitä fokusoituja hoitoja että pidempiä psykoterapioita yksilöllisesti, yhteisesti laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Voimme myös sopia yksittäisistä urheilu- tai taidepsykologin tapaamisista.

  • Facebook
  • Instagram

Urheilu- ja taidepsykologia ja psykoterapia

Urheilu ja taide sisältävät erityisiä vaativuustekijöitä ja kiinnostavaa onkin, missä menee raja näiden tekijöiden mielen kehittävien ja rikkovien tekijöiden välillä. Tämä ymmärrys on keskeinen osa kliinistä urheilu- tai taidepsykologiaa.


Olen nuorten ja aikuisten integratiivinen psykoterapeutti. Integratiivinen psykoterapia ei ole yhtenäinen teoriasuuntaus vaan siinä painotetaan eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiä muutosta tuottavia tekijöitä. Kyseessä on enemmän integratiivinen, avoin ja joustava, työskentelyote, joka perustuu laaja-alaiseen teoreettiseen tietämykseen.

 

Asiakkaiden elämänhistoria, elämäntilanne ja terapialle asetetut tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, joten on luonnollista, että psykoterapiakin rakentuu kunkin asiakkaan omia tarpeita vastaavaksi. Psykoterapiassa huomioidaan aina terapiamenetelmien teoreettinen perusteltavuus.

Vaikeiden kokemusten äärellä olisi lohdullista muistaa, että niitä voi aina käsitellä. Antaen niiden muuntua lempeästi katsoen helpommin hyväksyttäviin muotoihin.

Psyykkinen valmennus

Toimin myös psyykkisenä valmentajana, jolloin tavoitteena on tukea ja kehittää niin hyvinvointia kuin suorituskykyäkin. Tahtotilaa ja onnistumisen eväitä lähdetään rakentamaan niin voimavaroja vahvistaen, vahvuuksia tukien kuin myös tavoitteita kirkastaen. Kaiken keskiössä on aina itsetuntemuksen ja itsesäätelytaitojen kehittäminen, jolloin esimerkiksi kilpailu- tai esiintymistilanteessa on luontevampaa toteuttaa se, mitä on harjoitellut.

 
Psyykkinen valmennus on perinteisesti nähty urheilijoiden palveluna, mutta nykyään yhä useampi taiteilija hakeutuu psyykkiseen valmennukseen hakeakseen tukea esiintymistilanteisiin tai luovuuden prosessiin. Tällöin oleellista on taiteilijoiden potentiaalin virittäminen.

Psyykkinen valmennus sopii niin yksilöille kuin joukkueillekin yhteisesti.

Valmentajien työnohjaus

Urheilupsykologi-psykoterapeuttina myös työnohjaan valmentajia, jolloin valmentajien sekä jaksaminen ja työkyky että urheilupsykologisen ja psyykkisen valmennuksen tietotaidon osaamisen kehittäminen ovat keskiössä. Tämä on oleellista, sillä urheilijan tyytyväisyys valmennussuhteeseen on yhteydessä sekä vähäisempään mielen oireiluun että parempaan elämäntyytyväisyyteen ja suorituskykyyn. 


Valmentajien työnohjaus voi olla psyykkisen valmennuksen toimintamallien kehittämistä osaksi urheiluvalmennuksen arkea ja valmennussuhteen tukemista sekä toimia valmentajan ”tuuletuspaikkana” hänen hyvinvointinsa edistämiseksi.

Työnohjaukseen voi osallistua myös valmennustiimi, jolloin tavoitteena voi myös olla tiimin toimintakyvyn tukeminen.

  • Facebook
  • Instagram

Luennot ja koulutukset

Voidaan yhdessä suunnitella tarvitsemanne luento tai pidempi koulutuskokonaisuus tarpeittenne ja toiveittenne pohjalta. Itse nautin eniten workshop-tyylisten kokonaisuuksien vetämisestä, jolloin osallistujat pääsevät itse kokeilemaan ja harjoittelemaan käytännössä esimerkiksi sitä, mitä psyykkinen valmennus voi olla. 

_MG_3090.jpg

Musiikkiterapia

Joskus vaikeille kokemuksille ei löydy sanoja tai selitystä, ja voi olla tarpeen hyödyntää musiikkiterapian mahdollisuuksia. Sanotaankin, että “musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat”.


Musiikkiterapiassa onkin mahdollista käyttää musiikkia hyvin monipuolisesti vuorovaikutuksen tukena yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta.


Teen tällä hetkellä musiikkiterapioita vain nuorten ja nuorten aikuisten parissa.


Voit saada 16-25 -vuotiaana musiikkiterapian toteutumiseen Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

bottom of page