Psykologi- ja urheilupsykologipalvelut

Psykologinen arviointi, ohjaus ja neuvonta

On tilanteita, joissa asiat voivat elämässä mennä sen verran solmuun, että ulkopuolisen henkilön kanssa keskustelu voi tuoda uusia näkökulmia ja voimavaroja tilanteeseen. Kyseessä voivat olla kasvatukselliset pulmat tai erilaisten elämäntapahtumien, muutosten ja kriisien aiheuttama ahdistus, masennus, pelot tai huolet. Voimme yhdessä pohtia uusia ratkaisuja sinun ja/tai koko perheen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Psykologia on myös merkittävä osa laadukasta urheiluvalmennusta. Olen psykologiliiton sertifioima liikunta- ja urheilupsykologi.

Urheilupsykologina voin toimia kuten psyykkinen valmentaja, mutta minulla on lisäksi pätevyys ja oikeus paneutua myös mielenterveyttä uhkaaviin tekijöihin. Näitä näkökulmia on tärkeää huomioida esimerkiksi voimakkaissa pettymyksissä, toistuvissa epäonnistumisissa, erilaisissa pelkotiloissa ja syömiseen liittyvissä häiriöissä. Myös loukkaantumisten käsittelyä varten on usein tarpeellista kääntyä urheilupsykologin puoleen.

Psyykkisessä valmennuksessa puolestaan tavoitteena voi olla esimerkiksi suorituskyvyn optimointi. Tahtotilaa ja onnistumisen eväitä lähdetään rakentamaan niin voimavaroja vahvistaen, vahvuuksia tukien kuin myös tavoitteita kirkastaen. Psyykkinen valmennus sopii niin yksilöille kuin joukkueillekin yhteisesti.

Psyykkinen valmennus sopii urheilun lisäksi myös muihin tilanteisiin, joissa haluat parantaa suorituskykyäsi: Saatat olla esiintyjä, taitelija, artisti tai valmistautumassa tärkeään kokeeseen tai työtehtävään.

Urheilupsykologi-psykoterapeuttina myös työnohjaan valmentajia, jolloin valmentajien sekä jaksaminen ja työkyky että urheilupsykologisen ja psyykkisen valmennuksen tietotaidon kehittäminen ovat keskiössä.

Psykologi on ihmisen kasvun, kehityksen ja käyttäytymisen asiantuntija.

Psykologipalvelut.jpg