Urheilupsykologia

Psykologi on ihmisen kasvun, kehityksen ja käyttäytymisen asiantuntija, joka mahdollistaa toimimisen monessa eri ympäristössä mielen asiantuntijana. Tällä hetkellä urheilu- ja taideympäristö kiehtovine ilmiöineen ovat vieneet minut mennessään. Olen psykologiliiton sertifioima liikunta- ja urheilupsykologi.

Urheilu- ja taide sisältävät erityisiä vaativuustekijöitä ja kiinnostavaa onkin, missä menee raja näiden tekijöiden mielen kehittävien ja rikkovien tekijöiden välillä. Tämä ymmärrys on keskeinen osa kliinistä urheilu- tai taidepsykologiaa.

Toimin myös psyykkisenä valmentajana, jolloin tavoitteena voi olla esimerkiksi suorituskyvyn optimointi. Tahtotilaa ja onnistumisen eväitä lähdetään rakentamaan niin voimavaroja vahvistaen, vahvuuksia tukien kuin myös tavoitteita kirkastaen. Psyykkinen valmennus sopii niin yksilöille kuin joukkueillekin yhteisesti.

Urheilupsykologi-psykoterapeuttina myös työnohjaan valmentajia, jolloin valmentajien sekä jaksaminen ja työkyky että urheilupsykologisen ja psyykkisen valmennuksen tietotaidon osaamisen kehittäminen ovat keskiössä.

Psykologipalvelut.jpg