Musiikki- ja psykoterapiapalvelut

Psykoterapia

Olen nuorten ja aikuisten integratiivinen psykoterapeutti. Integratiivinen psykoterapia ei ole yhtenäinen teoriasuuntaus vaan siinä painotetaan eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiä muutosta tuottavia tekijöitä. Kyseessä on enemmän integratiivinen, avoin ja joustava, työskentelyote, joka perustuu laaja-alaiseen teoreettiseen tietämykseen. Asiakkaiden  elämänhistoria, elämäntilanne ja terapialle asetetut tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, joten on luonnollista, että psykoterapiakin rakentuu kunkin asiakkaan omia tarpeita vastaavaksi. Psykoterapiassa huomioidaan aina terapiamenetelmien teoreettinen perusteltavuus.

16-67 vuotiaana voit saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

Musiikkiterapia

Joskus vaikeille kokemuksille ei löydy sanoja tai selitystä, ja voi olla hyödyllistä hyödyntää musiikkiterapian mahdollisuuksia.

“Musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat”

Musiikkiterapiassa käytetään musiikin eri elementtejä (mm. rytmi, harmonia, melodia) vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa (mm. ahdistus ja masennus). Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukana, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito.

Musiikkiterapia voi toteutua HUS:n (lapset ja nuoret) tai KELAN (16-25v) maksusitoumuksella. Toki myös omakustanteisesti.

”Mikään ei ole niin hienoa kuin alkuvoimainen tunne, eikä taiteessa mikään ole hienompaa kuin syvästi ilmaistu alkuvoimainen tunne” Frederick Delius

Musiikkiterapiapalvelut.jpg