Musiikkiterapiapalvelut

Musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (mm. rytmi, harmonia, melodia) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa (mm. ahdistus ja masennus). Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukana, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito.

Musiikkiterapia voi olla muun muassa tukea-antavaa, ja musiikkiterapian tavoitteita voivat olla esimerkiksi omien tunteiden tunnistaminen, hallinta ja ilmaisu. Musiikkiterapian kesto ja tavoitteet pohditaan yhdessä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Musiikkiterapia alkaa usein arviointijaksolla, jolloin kartoitetaan musiikkiterapian soveltuvuutta kyseisen asiakkaan hoitomuodoksi.

Musiikkiterapia voi toteutua HUS:n (lapset ja nuoret) tai KELAN (16-25v) maksusitoumuksella. Toki myös omakustanteisesti.

”Mikään ei ole niin hienoa kuin alkuvoimainen tunne, eikä taiteessa mikään ole hienompaa kuin syvästi ilmaistu alkuvoimainen tunne” Frederick Delius

Musiikkiterapiapalvelut.jpg