Musiikki- ja psykoterapia

Psykoterapia

Olen nuorten ja aikuisten integratiivinen psykoterapeutti. Integratiivinen psykoterapia ei ole yhtenäinen teoriasuuntaus vaan siinä painotetaan eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiä muutosta tuottavia tekijöitä. Kyseessä on enemmän integratiivinen, avoin ja joustava, työskentelyote, joka perustuu laaja-alaiseen teoreettiseen tietämykseen. Asiakkaiden  elämänhistoria, elämäntilanne ja terapialle asetetut tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, joten on luonnollista, että psykoterapiakin rakentuu kunkin asiakkaan omia tarpeita vastaavaksi. Psykoterapiassa huomioidaan aina terapiamenetelmien teoreettinen perusteltavuus.

16-67 vuotiaana voit saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

Musiikkiterapia

Joskus vaikeille kokemuksille ei löydy sanoja tai selitystä, ja voi olla tarpeen hyödyntää musiikkiterapian mahdollisuuksia. Sanotaankin, että “musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat”.

Musiikkiterapiassa onkin mahdollista käyttää musiikkia hyvin monipuolisesti  vuorovaikutuksen tukena yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta.

Voit saada 16-25 -vuotiaana musiikkiterapian toteutumiseen Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea.

”Mikään ei ole niin hienoa kuin alkuvoimainen tunne, eikä taiteessa mikään ole hienompaa kuin syvästi ilmaistu alkuvoimainen tunne” (Frederick Delius).

Musiikkiterapiapalvelut.jpg